Artikel afdrukken

TarievenLidmaatschap

bedrag (in euro)
Jonger dan 18 jaar gratis
18 jaar en ouder 2,50

Geldig voor een periode van 12 maanden.

Duplicaat lenerspas

bedrag (in euro)
Duplicaat 2,50
eiD als lenerspas gratis

Leengeld, uitleentermijn (in weken), verlengen (aantal)

Bedrag (in euro) Uitleentermijn (week) Verlengen
Boek gratis 4 1
Luisterboek gratis 4 1
Tijdschrift gratis 4 1
Fundel prentenboek gratis 2 0
Sprinter gratis 2 0
Taalcursus / doos gratis 4 1
Speelfilm / doos 1,30 2 0
Informatieve film / doos gratis 4 1

Aantal materialen

Materialen
16 jaar en ouder 20
Min 16 10

Bijkomende retributie bij laattijdige inlevering

Bedrag (in euro)
Boek 0,30 / week
Luisterboek 0,30 / week
Tijdschrift 0,30 / week
Fundel prentenboek 0,30 / dag
Sprinter 0,30 / dag
Taalcursus 0,30 / week
Speelfilm / doos 0,30 / dag
Informatieve film / doos 0,30 / week

Deze bijkomende retributie gaat in op de tweede dag na het verstrijken van de uitleentermijn.
Bij de berekening van bijkomende retributies wordt rekening gehouden met sluitingsdagen van de bibliotheek.

Rappelkosten

Bedrag (in euro)
Berichten per post 0,70
Berichten per e-mail gratis

Bijkomende maningsbrieven en gerechtelijke procedure afhankelijk van de gemaakte kosten.

Verlengkosten

Bedrag (in euro)
Berichten per post 0,70
Berichten per e-mail gratis

Reserveringskosten

Bedrag (in euro)
Materialen van onze bibliotheek gratis
Materialen van andere openbare bibliotheek 2,50
Materialen van andere instelling kostprijs

Ontstane kosten dienen vergoed, ook bij niet-afhalen of annulatie nadat materiaal al klaar werd gezet.

Vergoeding zoekgeraakte en kapotte materialen

Verlies of onherstelbare schade

Bedrag (in euro)
Tijdschriftnummer 5,00
Strip (jeugd) 5,00
Strip (volwassenen) 15,00
Boek (jeugd) 10,00
Boek (volwassenen) 20,00
Cd / dvd (jeugd) 10,00
Cd / dvd (volwassenen) 15,00
Andere aankoopprijs

Vergoeding lichte beschadiging

Bedrag (in euro)
Materiaal 20% kostprijs
Barcodelabel 1,00
Tag 1,00
Opbergdoos cd of cdv of cd-rom 5,00

Kosten printen en kopiëren

Formaat / kleur van print of kopie Bedrag (in euro)
A4-formaat zwart/wit 0,10
A3-formaat zwart/wit 0,20
A4-formaat kleur 0,50
A3-formaat kleur 1,00

Tarieven computergebruik

Bedrag (in euro)
Gebruik internet door leden gratis
Gebruik draadloos internet door leden op eigen toestel gratis

Kosten drank

Bedrag (in euro)
Koffie, soep, chocomelk ... 0,50


Artikel 4
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.

Artikel 5
De retributie moet betaald worden bij het afleveren van de diensten of bij het eerstvolgende bibliotheekbezoek.

Artikel 6
Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvor-deringen.
Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.

Artikel 7
Dit retributiereglement vervangt alle voorgaande reglementen met betrekking tot de openbare bibliotheek.

Folder Tarieven Bib Kalmthout

Aanpassing retributiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad van Kalmthout op 28 september 2015